Başkan Yardımcıları
Başkan Yardımcıları

Ensar ÖZDEMİR

0 442 317 05 95

                                                                       

Bağlı Müdürlükler 

Zabıta Müdürlüğü

Ruhsat Denetleme Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gecekondu Müdürlüğü

Satın Alma

                                                                                                                 

Ahmet SAĞLAM

0 442 317 05 95

 

Bağlı Müdürlükler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Hakkı GÖKTÜRK

0 442 317 05 95

 

Bağlı Müdürlükler

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

Mahmut KOŞAPINAR

0 442 317 05 95

 

Bağlı Müdürlükler 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

Necdet AYDIN

0 442 317 05 95

 

Bağlı Müdürlükler

Huzurevi Müdürlüğü

Kent Konseyi

Evlendirme Memurluğu

Ömer Menderes ACAR

0 442 317 05 95

 

 

 

Bağlı Müdürlükler