Meclis Komisyon Kararları
Meclis Komisyon Kararları

Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ocak Ayı Meclis Komisyon Kararları
Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Şubat Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mart Ayı Meclis Komisyon Kararları
Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Nisan Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları
Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Mayıs Ayı Meclis Komisyon Kararları
Haziran Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Haziran Ayı Meclis Komisyon Kararları
Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Temmuz Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ağustos Ayı Meclis Komisyon Kararları
Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Eylül Ayı Meclis Komisyon Kararları
Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları DÖKÜMANI İNDİR
2016 Ekim Ayı Meclis Komisyon Kararları